فرهاد هراتي و كنسرت راز

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸
کنسرت راز نامیرا

فرهاد هراتی و کنسرت راز

فرهاد هراتی و کنسرت راز گروه کر نامیرا از سال ۱۳۷۵ به رهبری فرهاد هراتی، آهنگساز تشکیل شده و تا کنون اجراهای موفقی داشته است، هراتی […]