کنسرت فصل سکوت

درباره کنسرت:
هراتی در بروشور تازه‌ترین کنسرت خود که این‌بار با طراحی صحنه متفاوتی پیش روی مخاطبان قرار گرفت، با انتشار متنی نوشته بود: «مادر: داریم می‌ریم خونه آقای میم! یادت باشه ساکت بشینی و شیطونی نکنی! پدر: پسرم ساکت باش؛ می‌خوام اخبار گوش کنم! و من بزرگ شدم… / معلم: بچه‌ها چند دقیقه آروم باشید تا من برگه‌های امتحانی رو تصحیح کنم. هرکی شلوغ کنه می‌فرستمش دفتر! و من بزرگ‌تر شدم…/ فرمانده گروهان با صدای بلند: گروهان خبردار! و این یعنی یه لشگر آدم باید سکوت می‌کرد و مثال‌هایی از این دست، همه فرمان‌هایی بود که داده می‌شد تا سکوت را تجربه کنیم و البته ما هم خوب یاد گرفتیم. و من باز هم بزرگ‌تر شدم… / و برخی سکوت‌ها را کاملاً شخصی تجربه کردم و فهمیدم سکوت گاهی بهترین انتخاب است! مثلا زمانی که با اتوبوس سفر می‌کردم، یاد گرفتم سکوت می‌تواند بهترین فرصت برای فکر کردن باشد. یا وقتی کنار ساحل دریا، همه وجودم پراز سکوت می‌شد تا به یکی از دلنشین‌ترین صداهای جهان هستی گوش کنم. و من بزرگ‌تر شدم.. و در ادامه، برابر نامرادی‌ها و نامردمی‌ها و بی‌مرامی‌ها سکوت کردم. در برابر حوادث تلخ روزگار سکوت کردم. اگر عزیزی از دنیا رفت در سکوت گریستم. به وقت قدم برداشتن، هرچه زمینم زدند، سکوت کردم و دوباره ایستادم. قلب شکسته‌ام را بارها با مهربانی و بخشش در دستانم گرفتم و با اکسیر عطوفت به هم بند زدم. به هنگام شکست تنها مرهم من سکوت بود؛ سکوتی برای تفکر و تعقل. به وقت پیروزهای ارزشمند زندگی‌ام، تنها لبخندی شیرین زدم و بیشتر در درون سکوت کردم تا مبادا اسیر غرور شوم و من هر روز بزرگ‌تر می‌شوم و کودک‌تر. و ما به‌سان رنگ‌های عجیب و شگفت‌انگیز برگ‌های پاییزی، فصل‌های رنگارنگ سکوت زندگی را یکی از پس دیگری تجربه کرده و پشت سر می‌گذاریم. اکنون در یکی از فصل‌های سکوت زندگی‌ام، همسفرم باشید.» جزییات بیشتر
ویژگی های کنسرت:
به همت:موسسه آوای هنر
تهیه کننده: محمد جلیل پور
کارگردان: فرید حامدی
آهنگساز و پیانیست: فرهاد هراتی
هنرمندان: هانا هراتی،کیمیا خانزادی، مژده دولت‌کیا، آیدا رضایی، پریسا یزدان‌خواه، فاطمه معصومی (سوپرانو)، آرش خانزادی، حمیدرضا ابراهیمی نژاد، میثم خاتمی، عرفان مقدم، محمد حسین دادخواه، آرمین هژیر، ایمان شفقت، نوید فرح یار(تنور)، نسرین عسگر پور، افرا توانایان فرد، زهرا شکوهی، لیلا نجفی، سلما جوان جاویدان، مهسا شقاقی (آلتو)، پیام بحیرایی، شاهین خاراباف، بهراد نوری، پدرام منهاج، آرین هژیر، عرفان زرنانی، علیرضا روحانی (باس) اعضای گروه کُر «نامیرا» و دیبا دیوانی، بهار شجاع، آوا شاکری، نگین جمعه گی، آوا قاسم پور، ترنم خواجه نوری، النا گودرزی، آلیشان افروخته، دینا خاتمی، شایان میرزایی، هستی بهرامی، موژان یارعلی، دیبا علیمحمدی، پوریا یزدان خواه، شایگان پناهی، ریحانه ربیعی، سینا بزرگ، نیکا نیک فال، آرتین آقا بیگی

کنسرت زمین مقدس

درباره کنسرت:
هراتی در بروشور تازه‌ترین کنسرت خود که این‌بار با طراحی صحنه متفاوتی پیش روی مخاطبان قرار گرفت، با انتشار متنی نوشته بود: «مادر: داریم می‌ریم خونه آقای میم! یادت باشه ساکت بشینی و شیطونی نکنی! پدر: پسرم ساکت باش؛ می‌خوام اخبار گوش کنم! و من بزرگ شدم… / معلم: بچه‌ها چند دقیقه آروم باشید تا من برگه‌های امتحانی رو تصحیح کنم. هرکی شلوغ کنه می‌فرستمش دفتر! و من بزرگ‌تر شدم…/ فرمانده گروهان با صدای بلند: گروهان خبردار! و این یعنی یه لشگر آدم باید سکوت می‌کرد و مثال‌هایی از این دست، همه فرمان‌هایی بود که داده می‌شد تا سکوت را تجربه کنیم و البته ما هم خوب یاد گرفتیم. و من باز هم بزرگ‌تر شدم… / و برخی سکوت‌ها را کاملاً شخصی تجربه کردم و فهمیدم سکوت گاهی بهترین انتخاب است! مثلا زمانی که با اتوبوس سفر می‌کردم، یاد گرفتم سکوت می‌تواند بهترین فرصت برای فکر کردن باشد. یا وقتی کنار ساحل دریا، همه وجودم پراز سکوت می‌شد تا به یکی از دلنشین‌ترین صداهای جهان هستی گوش کنم. و من بزرگ‌تر شدم.. و در ادامه، برابر نامرادی‌ها و نامردمی‌ها و بی‌مرامی‌ها سکوت کردم. در برابر حوادث تلخ روزگار سکوت کردم. اگر عزیزی از دنیا رفت در سکوت گریستم. به وقت قدم برداشتن، هرچه زمینم زدند، سکوت کردم و دوباره ایستادم. قلب شکسته‌ام را بارها با مهربانی و بخشش در دستانم گرفتم و با اکسیر عطوفت به هم بند زدم. به هنگام شکست تنها مرهم من سکوت بود؛ سکوتی برای تفکر و تعقل. به وقت پیروزهای ارزشمند زندگی‌ام، تنها لبخندی شیرین زدم و بیشتر در درون سکوت کردم تا مبادا اسیر غرور شوم و من هر روز بزرگ‌تر می‌شوم و کودک‌تر. و ما به‌سان رنگ‌های عجیب و شگفت‌انگیز برگ‌های پاییزی، فصل‌های رنگارنگ سکوت زندگی را یکی از پس دیگری تجربه کرده و پشت سر می‌گذاریم. اکنون در یکی از فصل‌های سکوت زندگی‌ام، همسفرم باشید.» جزییات بیشتر
ویژگی های کنسرت:
به همت:موسسه آوای هنر
تهیه کننده: محمد جلیل پور
کارگردان: فرید حامدی
آهنگساز و پیانیست: فرهاد هراتی
هنرمندان: هانا هراتی،کیمیا خانزادی، مژده دولت‌کیا، آیدا رضایی، پریسا یزدان‌خواه، فاطمه معصومی (سوپرانو)، آرش خانزادی، حمیدرضا ابراهیمی نژاد، میثم خاتمی، عرفان مقدم، محمد حسین دادخواه، آرمین هژیر، ایمان شفقت، نوید فرح یار(تنور)، نسرین عسگر پور، افرا توانایان فرد، زهرا شکوهی، لیلا نجفی، سلما جوان جاویدان، مهسا شقاقی (آلتو)، پیام بحیرایی، شاهین خاراباف، بهراد نوری، پدرام منهاج، آرین هژیر، عرفان زرنانی، علیرضا روحانی (باس) اعضای گروه کُر «نامیرا» و دیبا دیوانی، بهار شجاع، آوا شاکری، نگین جمعه گی، آوا قاسم پور، ترنم خواجه نوری، النا گودرزی، آلیشان افروخته، دینا خاتمی، شایان میرزایی، هستی بهرامی، موژان یارعلی، دیبا علیمحمدی، پوریا یزدان خواه، شایگان پناهی، ریحانه ربیعی، سینا بزرگ، نیکا نیک فال، آرتین آقا بیگی

کنسرت آوای زندگی

درباره کنسرت:
هراتی در بروشور تازه‌ترین کنسرت خود که این‌بار با طراحی صحنه متفاوتی پیش روی مخاطبان قرار گرفت، با انتشار متنی نوشته بود: «مادر: داریم می‌ریم خونه آقای میم! یادت باشه ساکت بشینی و شیطونی نکنی! پدر: پسرم ساکت باش؛ می‌خوام اخبار گوش کنم! و من بزرگ شدم… / معلم: بچه‌ها چند دقیقه آروم باشید تا من برگه‌های امتحانی رو تصحیح کنم. هرکی شلوغ کنه می‌فرستمش دفتر! و من بزرگ‌تر شدم…/ فرمانده گروهان با صدای بلند: گروهان خبردار! و این یعنی یه لشگر آدم باید سکوت می‌کرد و مثال‌هایی از این دست، همه فرمان‌هایی بود که داده می‌شد تا سکوت را تجربه کنیم و البته ما هم خوب یاد گرفتیم. و من باز هم بزرگ‌تر شدم… / و برخی سکوت‌ها را کاملاً شخصی تجربه کردم و فهمیدم سکوت گاهی بهترین انتخاب است! مثلا زمانی که با اتوبوس سفر می‌کردم، یاد گرفتم سکوت می‌تواند بهترین فرصت برای فکر کردن باشد. یا وقتی کنار ساحل دریا، همه وجودم پراز سکوت می‌شد تا به یکی از دلنشین‌ترین صداهای جهان هستی گوش کنم. و من بزرگ‌تر شدم.. و در ادامه، برابر نامرادی‌ها و نامردمی‌ها و بی‌مرامی‌ها سکوت کردم. در برابر حوادث تلخ روزگار سکوت کردم. اگر عزیزی از دنیا رفت در سکوت گریستم. به وقت قدم برداشتن، هرچه زمینم زدند، سکوت کردم و دوباره ایستادم. قلب شکسته‌ام را بارها با مهربانی و بخشش در دستانم گرفتم و با اکسیر عطوفت به هم بند زدم. به هنگام شکست تنها مرهم من سکوت بود؛ سکوتی برای تفکر و تعقل. به وقت پیروزهای ارزشمند زندگی‌ام، تنها لبخندی شیرین زدم و بیشتر در درون سکوت کردم تا مبادا اسیر غرور شوم و من هر روز بزرگ‌تر می‌شوم و کودک‌تر. و ما به‌سان رنگ‌های عجیب و شگفت‌انگیز برگ‌های پاییزی، فصل‌های رنگارنگ سکوت زندگی را یکی از پس دیگری تجربه کرده و پشت سر می‌گذاریم. اکنون در یکی از فصل‌های سکوت زندگی‌ام، همسفرم باشید.» جزییات بیشتر
ویژگی های کنسرت:
به همت:موسسه آوای هنر
تهیه کننده: محمد جلیل پور
کارگردان: فرید حامدی
آهنگساز و پیانیست: فرهاد هراتی
هنرمندان: هانا هراتی،کیمیا خانزادی، مژده دولت‌کیا، آیدا رضایی، پریسا یزدان‌خواه، فاطمه معصومی (سوپرانو)، آرش خانزادی، حمیدرضا ابراهیمی نژاد، میثم خاتمی، عرفان مقدم، محمد حسین دادخواه، آرمین هژیر، ایمان شفقت، نوید فرح یار(تنور)، نسرین عسگر پور، افرا توانایان فرد، زهرا شکوهی، لیلا نجفی، سلما جوان جاویدان، مهسا شقاقی (آلتو)، پیام بحیرایی، شاهین خاراباف، بهراد نوری، پدرام منهاج، آرین هژیر، عرفان زرنانی، علیرضا روحانی (باس) اعضای گروه کُر «نامیرا» و دیبا دیوانی، بهار شجاع، آوا شاکری، نگین جمعه گی، آوا قاسم پور، ترنم خواجه نوری، النا گودرزی، آلیشان افروخته، دینا خاتمی، شایان میرزایی، هستی بهرامی، موژان یارعلی، دیبا علیمحمدی، پوریا یزدان خواه، شایگان پناهی، ریحانه ربیعی، سینا بزرگ، نیکا نیک فال، آرتین آقا بیگی

کنسرت قیامت عشق

درباره کنسرت:
هراتی در بروشور تازه‌ترین کنسرت خود که این‌بار با طراحی صحنه متفاوتی پیش روی مخاطبان قرار گرفت، با انتشار متنی نوشته بود: «مادر: داریم می‌ریم خونه آقای میم! یادت باشه ساکت بشینی و شیطونی نکنی! پدر: پسرم ساکت باش؛ می‌خوام اخبار گوش کنم! و من بزرگ شدم… / معلم: بچه‌ها چند دقیقه آروم باشید تا من برگه‌های امتحانی رو تصحیح کنم. هرکی شلوغ کنه می‌فرستمش دفتر! و من بزرگ‌تر شدم…/ فرمانده گروهان با صدای بلند: گروهان خبردار! و این یعنی یه لشگر آدم باید سکوت می‌کرد و مثال‌هایی از این دست، همه فرمان‌هایی بود که داده می‌شد تا سکوت را تجربه کنیم و البته ما هم خوب یاد گرفتیم. و من باز هم بزرگ‌تر شدم… / و برخی سکوت‌ها را کاملاً شخصی تجربه کردم و فهمیدم سکوت گاهی بهترین انتخاب است! مثلا زمانی که با اتوبوس سفر می‌کردم، یاد گرفتم سکوت می‌تواند بهترین فرصت برای فکر کردن باشد. یا وقتی کنار ساحل دریا، همه وجودم پراز سکوت می‌شد تا به یکی از دلنشین‌ترین صداهای جهان هستی گوش کنم. و من بزرگ‌تر شدم.. و در ادامه، برابر نامرادی‌ها و نامردمی‌ها و بی‌مرامی‌ها سکوت کردم. در برابر حوادث تلخ روزگار سکوت کردم. اگر عزیزی از دنیا رفت در سکوت گریستم. به وقت قدم برداشتن، هرچه زمینم زدند، سکوت کردم و دوباره ایستادم. قلب شکسته‌ام را بارها با مهربانی و بخشش در دستانم گرفتم و با اکسیر عطوفت به هم بند زدم. به هنگام شکست تنها مرهم من سکوت بود؛ سکوتی برای تفکر و تعقل. به وقت پیروزهای ارزشمند زندگی‌ام، تنها لبخندی شیرین زدم و بیشتر در درون سکوت کردم تا مبادا اسیر غرور شوم و من هر روز بزرگ‌تر می‌شوم و کودک‌تر. و ما به‌سان رنگ‌های عجیب و شگفت‌انگیز برگ‌های پاییزی، فصل‌های رنگارنگ سکوت زندگی را یکی از پس دیگری تجربه کرده و پشت سر می‌گذاریم. اکنون در یکی از فصل‌های سکوت زندگی‌ام، همسفرم باشید.» جزییات بیشتر
ویژگی های کنسرت:
به همت:موسسه آوای هنر
تهیه کننده: محمد جلیل پور
کارگردان: فرید حامدی
آهنگساز و پیانیست: فرهاد هراتی
هنرمندان: هانا هراتی،کیمیا خانزادی، مژده دولت‌کیا، آیدا رضایی، پریسا یزدان‌خواه، فاطمه معصومی (سوپرانو)، آرش خانزادی، حمیدرضا ابراهیمی نژاد، میثم خاتمی، عرفان مقدم، محمد حسین دادخواه، آرمین هژیر، ایمان شفقت، نوید فرح یار(تنور)، نسرین عسگر پور، افرا توانایان فرد، زهرا شکوهی، لیلا نجفی، سلما جوان جاویدان، مهسا شقاقی (آلتو)، پیام بحیرایی، شاهین خاراباف، بهراد نوری، پدرام منهاج، آرین هژیر، عرفان زرنانی، علیرضا روحانی (باس) اعضای گروه کُر «نامیرا» و دیبا دیوانی، بهار شجاع، آوا شاکری، نگین جمعه گی، آوا قاسم پور، ترنم خواجه نوری، النا گودرزی، آلیشان افروخته، دینا خاتمی، شایان میرزایی، هستی بهرامی، موژان یارعلی، دیبا علیمحمدی، پوریا یزدان خواه، شایگان پناهی، ریحانه ربیعی، سینا بزرگ، نیکا نیک فال، آرتین آقا بیگی

کنسرت اتوپیا

درباره کنسرت:
هراتی در بروشور تازه‌ترین کنسرت خود که این‌بار با طراحی صحنه متفاوتی پیش روی مخاطبان قرار گرفت، با انتشار متنی نوشته بود: «مادر: داریم می‌ریم خونه آقای میم! یادت باشه ساکت بشینی و شیطونی نکنی! پدر: پسرم ساکت باش؛ می‌خوام اخبار گوش کنم! و من بزرگ شدم… / معلم: بچه‌ها چند دقیقه آروم باشید تا من برگه‌های امتحانی رو تصحیح کنم. هرکی شلوغ کنه می‌فرستمش دفتر! و من بزرگ‌تر شدم…/ فرمانده گروهان با صدای بلند: گروهان خبردار! و این یعنی یه لشگر آدم باید سکوت می‌کرد و مثال‌هایی از این دست، همه فرمان‌هایی بود که داده می‌شد تا سکوت را تجربه کنیم و البته ما هم خوب یاد گرفتیم. و من باز هم بزرگ‌تر شدم… / و برخی سکوت‌ها را کاملاً شخصی تجربه کردم و فهمیدم سکوت گاهی بهترین انتخاب است! مثلا زمانی که با اتوبوس سفر می‌کردم، یاد گرفتم سکوت می‌تواند بهترین فرصت برای فکر کردن باشد. یا وقتی کنار ساحل دریا، همه وجودم پراز سکوت می‌شد تا به یکی از دلنشین‌ترین صداهای جهان هستی گوش کنم. و من بزرگ‌تر شدم.. و در ادامه، برابر نامرادی‌ها و نامردمی‌ها و بی‌مرامی‌ها سکوت کردم. در برابر حوادث تلخ روزگار سکوت کردم. اگر عزیزی از دنیا رفت در سکوت گریستم. به وقت قدم برداشتن، هرچه زمینم زدند، سکوت کردم و دوباره ایستادم. قلب شکسته‌ام را بارها با مهربانی و بخشش در دستانم گرفتم و با اکسیر عطوفت به هم بند زدم. به هنگام شکست تنها مرهم من سکوت بود؛ سکوتی برای تفکر و تعقل. به وقت پیروزهای ارزشمند زندگی‌ام، تنها لبخندی شیرین زدم و بیشتر در درون سکوت کردم تا مبادا اسیر غرور شوم و من هر روز بزرگ‌تر می‌شوم و کودک‌تر. و ما به‌سان رنگ‌های عجیب و شگفت‌انگیز برگ‌های پاییزی، فصل‌های رنگارنگ سکوت زندگی را یکی از پس دیگری تجربه کرده و پشت سر می‌گذاریم. اکنون در یکی از فصل‌های سکوت زندگی‌ام، همسفرم باشید.» جزییات بیشتر
ویژگی های کنسرت:
به همت:موسسه آوای هنر
تهیه کننده: محمد جلیل پور
کارگردان: فرید حامدی
آهنگساز و پیانیست: فرهاد هراتی
هنرمندان: هانا هراتی،کیمیا خانزادی، مژده دولت‌کیا، آیدا رضایی، پریسا یزدان‌خواه، فاطمه معصومی (سوپرانو)، آرش خانزادی، حمیدرضا ابراهیمی نژاد، میثم خاتمی، عرفان مقدم، محمد حسین دادخواه، آرمین هژیر، ایمان شفقت، نوید فرح یار(تنور)، نسرین عسگر پور، افرا توانایان فرد، زهرا شکوهی، لیلا نجفی، سلما جوان جاویدان، مهسا شقاقی (آلتو)، پیام بحیرایی، شاهین خاراباف، بهراد نوری، پدرام منهاج، آرین هژیر، عرفان زرنانی، علیرضا روحانی (باس) اعضای گروه کُر «نامیرا» و دیبا دیوانی، بهار شجاع، آوا شاکری، نگین جمعه گی، آوا قاسم پور، ترنم خواجه نوری، النا گودرزی، آلیشان افروخته، دینا خاتمی، شایان میرزایی، هستی بهرامی، موژان یارعلی، دیبا علیمحمدی، پوریا یزدان خواه، شایگان پناهی، ریحانه ربیعی، سینا بزرگ، نیکا نیک فال، آرتین آقا بیگی

کنسرت راز

درباره کنسرت:
هراتی در بروشور تازه‌ترین کنسرت خود که این‌بار با طراحی صحنه متفاوتی پیش روی مخاطبان قرار گرفت، با انتشار متنی نوشته بود: «مادر: داریم می‌ریم خونه آقای میم! یادت باشه ساکت بشینی و شیطونی نکنی! پدر: پسرم ساکت باش؛ می‌خوام اخبار گوش کنم! و من بزرگ شدم… / معلم: بچه‌ها چند دقیقه آروم باشید تا من برگه‌های امتحانی رو تصحیح کنم. هرکی شلوغ کنه می‌فرستمش دفتر! و من بزرگ‌تر شدم…/ فرمانده گروهان با صدای بلند: گروهان خبردار! و این یعنی یه لشگر آدم باید سکوت می‌کرد و مثال‌هایی از این دست، همه فرمان‌هایی بود که داده می‌شد تا سکوت را تجربه کنیم و البته ما هم خوب یاد گرفتیم. و من باز هم بزرگ‌تر شدم… / و برخی سکوت‌ها را کاملاً شخصی تجربه کردم و فهمیدم سکوت گاهی بهترین انتخاب است! مثلا زمانی که با اتوبوس سفر می‌کردم، یاد گرفتم سکوت می‌تواند بهترین فرصت برای فکر کردن باشد. یا وقتی کنار ساحل دریا، همه وجودم پراز سکوت می‌شد تا به یکی از دلنشین‌ترین صداهای جهان هستی گوش کنم. و من بزرگ‌تر شدم.. و در ادامه، برابر نامرادی‌ها و نامردمی‌ها و بی‌مرامی‌ها سکوت کردم. در برابر حوادث تلخ روزگار سکوت کردم. اگر عزیزی از دنیا رفت در سکوت گریستم. به وقت قدم برداشتن، هرچه زمینم زدند، سکوت کردم و دوباره ایستادم. قلب شکسته‌ام را بارها با مهربانی و بخشش در دستانم گرفتم و با اکسیر عطوفت به هم بند زدم. به هنگام شکست تنها مرهم من سکوت بود؛ سکوتی برای تفکر و تعقل. به وقت پیروزهای ارزشمند زندگی‌ام، تنها لبخندی شیرین زدم و بیشتر در درون سکوت کردم تا مبادا اسیر غرور شوم و من هر روز بزرگ‌تر می‌شوم و کودک‌تر. و ما به‌سان رنگ‌های عجیب و شگفت‌انگیز برگ‌های پاییزی، فصل‌های رنگارنگ سکوت زندگی را یکی از پس دیگری تجربه کرده و پشت سر می‌گذاریم. اکنون در یکی از فصل‌های سکوت زندگی‌ام، همسفرم باشید.» جزییات بیشتر
ویژگی های کنسرت:
به همت:موسسه آوای هنر
تهیه کننده: محمد جلیل پور
کارگردان: فرید حامدی
آهنگساز و پیانیست: فرهاد هراتی
هنرمندان: هانا هراتی،کیمیا خانزادی، مژده دولت‌کیا، آیدا رضایی، پریسا یزدان‌خواه، فاطمه معصومی (سوپرانو)، آرش خانزادی، حمیدرضا ابراهیمی نژاد، میثم خاتمی، عرفان مقدم، محمد حسین دادخواه، آرمین هژیر، ایمان شفقت، نوید فرح یار(تنور)، نسرین عسگر پور، افرا توانایان فرد، زهرا شکوهی، لیلا نجفی، سلما جوان جاویدان، مهسا شقاقی (آلتو)، پیام بحیرایی، شاهین خاراباف، بهراد نوری، پدرام منهاج، آرین هژیر، عرفان زرنانی، علیرضا روحانی (باس) اعضای گروه کُر «نامیرا» و دیبا دیوانی، بهار شجاع، آوا شاکری، نگین جمعه گی، آوا قاسم پور، ترنم خواجه نوری، النا گودرزی، آلیشان افروخته، دینا خاتمی، شایان میرزایی، هستی بهرامی، موژان یارعلی، دیبا علیمحمدی، پوریا یزدان خواه، شایگان پناهی، ریحانه ربیعی، سینا بزرگ، نیکا نیک فال، آرتین آقا بیگی

کنسرت اقیانوس آرام

درباره کنسرت:
هراتی در بروشور تازه‌ترین کنسرت خود که این‌بار با طراحی صحنه متفاوتی پیش روی مخاطبان قرار گرفت، با انتشار متنی نوشته بود: «مادر: داریم می‌ریم خونه آقای میم! یادت باشه ساکت بشینی و شیطونی نکنی! پدر: پسرم ساکت باش؛ می‌خوام اخبار گوش کنم! و من بزرگ شدم… / معلم: بچه‌ها چند دقیقه آروم باشید تا من برگه‌های امتحانی رو تصحیح کنم. هرکی شلوغ کنه می‌فرستمش دفتر! و من بزرگ‌تر شدم…/ فرمانده گروهان با صدای بلند: گروهان خبردار! و این یعنی یه لشگر آدم باید سکوت می‌کرد و مثال‌هایی از این دست، همه فرمان‌هایی بود که داده می‌شد تا سکوت را تجربه کنیم و البته ما هم خوب یاد گرفتیم. و من باز هم بزرگ‌تر شدم… / و برخی سکوت‌ها را کاملاً شخصی تجربه کردم و فهمیدم سکوت گاهی بهترین انتخاب است! مثلا زمانی که با اتوبوس سفر می‌کردم، یاد گرفتم سکوت می‌تواند بهترین فرصت برای فکر کردن باشد. یا وقتی کنار ساحل دریا، همه وجودم پراز سکوت می‌شد تا به یکی از دلنشین‌ترین صداهای جهان هستی گوش کنم. و من بزرگ‌تر شدم.. و در ادامه، برابر نامرادی‌ها و نامردمی‌ها و بی‌مرامی‌ها سکوت کردم. در برابر حوادث تلخ روزگار سکوت کردم. اگر عزیزی از دنیا رفت در سکوت گریستم. به وقت قدم برداشتن، هرچه زمینم زدند، سکوت کردم و دوباره ایستادم. قلب شکسته‌ام را بارها با مهربانی و بخشش در دستانم گرفتم و با اکسیر عطوفت به هم بند زدم. به هنگام شکست تنها مرهم من سکوت بود؛ سکوتی برای تفکر و تعقل. به وقت پیروزهای ارزشمند زندگی‌ام، تنها لبخندی شیرین زدم و بیشتر در درون سکوت کردم تا مبادا اسیر غرور شوم و من هر روز بزرگ‌تر می‌شوم و کودک‌تر. و ما به‌سان رنگ‌های عجیب و شگفت‌انگیز برگ‌های پاییزی، فصل‌های رنگارنگ سکوت زندگی را یکی از پس دیگری تجربه کرده و پشت سر می‌گذاریم. اکنون در یکی از فصل‌های سکوت زندگی‌ام، همسفرم باشید.» جزییات بیشتر
ویژگی های کنسرت:
به همت:موسسه آوای هنر
تهیه کننده: محمد جلیل پور
کارگردان: فرید حامدی
آهنگساز و پیانیست: فرهاد هراتی
هنرمندان: هانا هراتی،کیمیا خانزادی، مژده دولت‌کیا، آیدا رضایی، پریسا یزدان‌خواه، فاطمه معصومی (سوپرانو)، آرش خانزادی، حمیدرضا ابراهیمی نژاد، میثم خاتمی، عرفان مقدم، محمد حسین دادخواه، آرمین هژیر، ایمان شفقت، نوید فرح یار(تنور)، نسرین عسگر پور، افرا توانایان فرد، زهرا شکوهی، لیلا نجفی، سلما جوان جاویدان، مهسا شقاقی (آلتو)، پیام بحیرایی، شاهین خاراباف، بهراد نوری، پدرام منهاج، آرین هژیر، عرفان زرنانی، علیرضا روحانی (باس) اعضای گروه کُر «نامیرا» و دیبا دیوانی، بهار شجاع، آوا شاکری، نگین جمعه گی، آوا قاسم پور، ترنم خواجه نوری، النا گودرزی، آلیشان افروخته، دینا خاتمی، شایان میرزایی، هستی بهرامی، موژان یارعلی، دیبا علیمحمدی، پوریا یزدان خواه، شایگان پناهی، ریحانه ربیعی، سینا بزرگ، نیکا نیک فال، آرتین آقا بیگی