آکادمی موسیقی نامیرا

شما هم آوای زندگی را بیاموزید...
  • فرهاد هراتی

  • لیلا نجفی
  • حمید رضا ابراهیمی نژاد

ساعات کاری آکادمی

  • 10:30 صبح - 20:00 بعدازظهر

  • 10:30 صبح - 19:00 بعدازظهر


آدرس آکادمی


  • ۷۷۳۶۵۲۹۱ - ۷۷۳۷۹۰۷۰

معرفی واحد های آموزشی:

  • واحدهای نظری

  • واحدهای عملی

دپارتمان های آموزش آکادمی گروه موسیقی نامیرا در مقطع سنین بزرگسال

فرم ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی آکادمی نامیرا ویژه بزرگسالان
----------------------------------دوره آموزشی مرود نظر را انتخاب فرمایید:
گیتار فلامنکوگیتار کلاسیکمبانی آهنگسازیآوازپیانو

توضیحات:
در پایان هر دوره واحد نظری یا عملی آزمون پایان ترم برگزار خواهد شد.
آکادمی موسیقی نامیرا در پایان هر دوره گواهینامه پایان دوره به هنرجویان اعطا خواهد کرد. (لازم به ذکرست این گواهینامه داخلی آکادمی موسیقی نامیرا می باشد!)

دپارتمان های آموزش آکادمی گروه موسیقی نامیرا در مقطع سنین کودک و نوجوان

فرم ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی آکادمی نامیرا ویژه کودکلن و نوجوانان
----------------------------------دوره آموزشی مرود نظر را انتخاب فرمایید:

آوازپیانو

توضیحات:
در پایان هر دوره واحد نظری یا عملی آزمون پایان ترم برگزار خواهد شد.
آکادمی موسیقی نامیرا در پایان هر دوره گواهینامه پایان دوره به هنرجویان اعطا خواهد کرد. (لازم به ذکرست این گواهینامه داخلی آکادمی موسیقی نامیرا می باشد!)

اساتید واحد های نظری:
تئوری موسیقی: فرهاد هراتی - حمید رضا ابراهیمی نژاد
مبانی هارمونی:فرهاد هراتی - حمید رضا ابراهیمی نژاد
هارمونی: فرهاد هراتی
سلفژ بزرگسالان: فرهاد هراتی - حمید رضا ابراهیمی نژاد
سلفژ کودکان: افرا توانایان فرد - لیلا نجفی - حمیدرضا ابراهیمی نژاد
اساتید واحد های عملی:
پیانو : فرهاد هراتی - آصف خاتمی - افرا توانایان فرد - میلاد آقایی
گیتار: عماد اجلال - میثم طاهری
ویلن: هیوا روشنائیان
فلوت ریکوردر کودکان: لیلا نجفی
دف و تنبک: طناز برکچی
تار- سه تار - سنتور: محمد نظری
موسیقی کودک: لیلا نجفی
آواز و نمایش: جمال هاشمی - لیلا نجفی
رهبر،آهنگسازگروه کر نامیرا و ارکستر کودک و نوجوان نامیرا: فرهاد هراتی
مایستر گروه کر و ارکستر کودک و نوجوان: لیلا نجفی
مدیر گروه کر و ارکسترکودک و نوجوان و ارکستر پاپ نامیرا: حمید رضا ابراهیمی نژاد

شما هم آوای زندگی را بیاموزید…